COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
424
Lượt xem
5
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
4691
Lượt xem
112
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
4215
Lượt xem
69
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Xem 2 khóa học Tiếng Anh
677
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
312
Lượt xem
4
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
745
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

PSB Academy

SINGAPORE Singapore
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
4059
Lượt xem
60
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
270
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Tiếng Anh
49
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
239
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Tiếng Anh
424
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

Wintec

NEWZEALAND New Zealand
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 6 khóa học Tiếng Anh
209
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close