COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 51

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Chẩn Đoán X Quang Y Tế
15936
Lượt xem
365
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Chẩn Đoán X Quang Y Tế
2272
Lượt xem
29
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Chẩn Đoán X Quang Y Tế
1237
Lượt xem
23
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 64

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Chẩn Đoán X Quang Y Tế
5368
Lượt xem
21
Yêu thích
Đánh giá(6)
courses
University of Nebraska Medical Center

University of Nebraska Medical Center

USA Mỹ

XẾP HẠNG THE TIMES 501

32
Lượt xem
Boise State University

Boise State University

USA Mỹ
98
Lượt xem

XẾP HẠNG THE TIMES 78

Xem 1 khóa học Chẩn Đoán X Quang Y Tế
2156
Lượt xem
8
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 69

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Chẩn Đoán X Quang Y Tế
1517
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1

Xem 1 khóa học Chẩn Đoán X Quang Y Tế
3674
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Chẩn Đoán X Quang Y Tế

Lọc kết quả tìm kiếm

close