COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Xem 5 khóa học Khoa học hàng hải
256
Lượt xem
1
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Xem 3 khóa học Khoa học hàng hải
95
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoa học hàng hải
1820
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Khoa học hàng hải
65
Lượt xem
courses
Santa Barbara City College

Santa Barbara City College

USA Mỹ
61
Lượt xem
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học hàng hải
184
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học hàng hải
1063
Lượt xem
9
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoa học hàng hải
742
Lượt xem
3
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Khoa học hàng hải
72
Lượt xem
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Khoa học hàng hải
73
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học hàng hải
583
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 178

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 18 khóa học Khoa học hàng hải
409
Lượt xem
Đánh giá(2)
courses

Lọc kết quả tìm kiếm

close