COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Vocational Training Council (VTC)

Vocational Training Council (VTC)

HONGKONG Hồng Kông
Có khóa học tiếng Anh
79
Lượt xem
1
Yêu thích
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Làm Phụ Kiện Thời Trang (Thủ Công)
252
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Làm Phụ Kiện Thời Trang (Thủ Công)
216
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Làm Phụ Kiện Thời Trang (Thủ Công)
132
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Làm Phụ Kiện Thời Trang (Thủ Công)

Lọc kết quả tìm kiếm

close