COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Xem 1 khóa học Dược
1295
Lượt xem
6
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 160

Xem 4 khóa học Dược
3798
Lượt xem
91
Yêu thích
Đánh giá(2)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược
4333
Lượt xem
47
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược
918
Lượt xem
8
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Dược
1046
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Dược
674
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Dược
209
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Dược
2435
Lượt xem
21
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Dược
1693
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Dược
6601
Lượt xem
77
Yêu thích
courses

NZMA

NEWZEALAND New Zealand
Xem 1 khóa học Dược
62
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Dược
crossBorderImg
Có lựa chọn học tập tại nhiều quốc gia khác nhau
585
Lượt xem
2
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Cấp học
  • Học nghề
  • Chứng chỉ & Chứng nhận

Lọc kết quả tìm kiếm

close