COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
285
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
383
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
545
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Ngành học :
  • Quản Lý Nghiệp Vụ Khách Sạn
  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Bay of Plenty

Lọc kết quả tìm kiếm

close