COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Có khóa học tiếng Anh
Xem 35 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
6959
Lượt xem
89
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
962
Lượt xem
12
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
840
Lượt xem
15
Yêu thích
courses
Xem 11 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
1187
Lượt xem
17
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 20 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
9071
Lượt xem
149
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 17 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
8517
Lượt xem
145
Yêu thích
courses
Xem 2 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
172
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
165
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
713
Lượt xem
2
Yêu thích
courses

Yoobee Colleges

NEWZEALAND New Zealand
Xem 7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
196
Lượt xem
courses

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
171
Lượt xem
courses
Xem 7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT)
72
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm
  • 1
  • 2

Lọckếtquảtheo

  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Auckland

Lọc kết quả tìm kiếm

close