Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Vice-Chancellor's Undergraduate Scholarship for the Diplomatic Corps in Australia

Australian Capital Territory, Australia
Fees

Giá trị học bổng

50% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

The Australian National University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Tuition fees

Thông tin thêm

50% tuition fee waiver for up to 5 years

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

The Scholarship shall be available for award to a prospective or current ANU student who:

 • is an accredited member of the Diplomatic Corps in Australia holding a 995 visa; or
 • is the legal or de factor partner/spouse of an accredited member of the Diplomatic Corps in Australia holding a 995 visa; or
 • is the child (including stepchild, adopted child or foster child) of an accredited member of the Diplomatic Corps in Australia holding a 995 visa; and
 • has a 995 visa which is current at the time of application to the University and will be valid through the first semester of study at the University to the last day of the examination period; and
 • is posted to, or whose parent/partner/spouse is posted to, an embassy in Canberra; and 
 • resides in Canberra or the ACT Region*; and
 • has received an offer of admission to the University; and
 • will enrol in their first undergraduate coursework degree program at the University; and 
 • is not receiving financial assistance from their embassy to assist with educational expenses.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

 • Academic excellence

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applications should be submitted to the Coursework Scholarships Office prior to the first day of the semester in which the scholarship is sought.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học