Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ The Australian National University

Bạn mơ ước du học tại The Australian National University? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 71 học bổng du học cấp bới The Australian National University

Leonard & Margaret Doman Undergraduate Scholarship for Flute
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$5,000.00 (83,333,333 đ)
Olin J Eggen Research Award
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
RSAA Science PhB Advanced Studies Course Award
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$3,000.00 (50,000,000 đ)
RSE Bob Gregory Honours in Economics Scholarship for International Students
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$10,000.00 (166,666,667 đ)
ANU College of Law International Merit Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$10,000.00 (166,666,667 đ)
ANU Chancellor’s International Scholarship
Bậc học:
Thời hạn:
Expected December 2023
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Director’s Scholarships for Academic Excellence
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$7,500.00 (125,000,000 đ)
Clark Davis Ivins Memorial Travel Grant
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Bassett Downs Honours Scholarship in Zoology
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$7,000.00 (116,666,667 đ)

Liên hệ nhà trường