Hotcourses Diversity Index

Hotcourses Diversity Index

Hotcourses Diversity Index

Hotcourses Diversity Index (HDI), tạm dịch là Chỉ số đa dạng Hotcourses, xếp thứ tự các trường học dựa trên quy mô quốc tế của trường. Trường có sinh viên quốc tế tới từ nhiều quốc gia khác nhau hơn sẽ có xếp hạng hay chỉ số cao hơn. Sử dụng Feel at Home Index (tạm dịch Chỉ số Đồng hương), bạn có thể xem tỷ lệ sinh viên Việt Nam hiện đang học tại trường so với tổng số sinh viên quốc tế của trường.

HDI được tổng hợp dựa trên các nguồn dữ liệu chính thức của chính phủ Mỹ, Anh, Úc và New Zealand. Tìm hiểu về phương pháp thực hiện.

Lọc theo quốc gia
Chọn ngành học
Chọn bậc học
CHỈ SỐ ĐA DẠNG
CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
1159

Media Design School

New Zealand New Zealand

614 LƯỢT XEM

32 quốc tịch
Đây là tổng số quốc tịch của sinh viên quốc tế
≈ 656 sinh viên quốc tế

Dữ liệu được làm tròn dựa trênphương pháp luận

Nguồn: Bộ Giáo dục New Zealand
Share

Trở lại bảng chỉ số đầy đủ

Hãy chia sẻ với bạn bè chỉ số hữu ích này nhé