36 Học bổng tại Thụy Điển

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến

Stockholm University

Thụy Điển
2615 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 144

Học bổng

Xem 93 khóa học

courses
Royal Institute of Art (KKH)

Royal Institute of Art (KKH)

Thụy Điển
193 LƯỢT XEM

Học bổng

Lund University

Thụy Điển
3166 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 96

Học bổng

Xem 182 khóa học

courses
750 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 1 khóa học

courses

Halmstad University

Thụy Điển
246 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 10 khóa học

courses
University West

University West

Thụy Điển
70 LƯỢT XEM

Học bổng

Uppsala University

Thụy Điển
2764 LƯỢT XEM

1 NHẬN XÉT

XẾP HẠNG THE TIMES 93

Xem 75 khóa học

courses
Stockholm University College of Opera

Stockholm University College of Opera

Thụy Điển
36 LƯỢT XEM

Umeå University

Thụy Điển
967 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Xem 35 khóa học

courses