10 Học bổng tại Hàn Quốc

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến

Korea University

Hàn Quốc
20454 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Học bổng

Xem 670 khóa học

courses
1186 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Học bổng

Xem 107 khóa học

courses
1110 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 104

Học bổng

Xem 44 khóa học

courses
3711 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 72

Học bổng

Xem 7 khóa học

courses
1236 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 12 khóa học

courses
5369 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 14 khóa học

courses
1644 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Học bổng

Xem 8 khóa học

courses
3068 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 89

Xem 73 khóa học

courses
8778 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 137

Xem 177 khóa học

courses
1707 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh

Xem 7 khóa học

courses