24 Học bổng tại Ý

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
2204 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Học bổng

Xem 26 khóa học

courses
3359 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Học bổng

Xem 45 khóa học

courses
942 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 14 khóa học

courses
631 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 26 khóa học

courses
1695 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Học bổng

Xem 87 khóa học

courses
504 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng

Xem 12 khóa học

courses
98 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 5 khóa học

courses
271 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 190

Xem 12 khóa học

courses
363 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Xem 12 khóa học

courses
918 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Xem 42 khóa học

courses
185 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 4 khóa học

courses
  • 1
  • 2