32 Học bổng tại Trung Quốc

Hãy chọn một ngành học để chúng tôi có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Sau đó chọn một trường và một khóa học mà bạn quan tâm để tìm hiểu thêm về học bổng của trường đó.

BƯỚC TIẾP THEO

Điền thông tin bằng cấp để tìm trường & khóa học phù hợp nhất

Chọn Bạn đến từ…
Chọn Bằng cấp hiện tại từ…
Bằng cấp Chưa/đã hoàn tất
Xếp loại kết quả học tập
Nhập trình độ học vấn và điểm trung bình của bạn để tìm kết quả phù hợp nhất
Điểm hiện tại/dự kiến
541 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Học bổng

Xem 13 khóa học

courses
44 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 4 khóa học

courses
542 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 89 khóa học

courses

Wuhan University

Trung Quốc
1160 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng

Xem 37 khóa học

courses
443 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 153

Học bổng

Xem 207 khóa học

courses

Nankai University

Trung Quốc
203 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 4 khóa học

courses
354 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Học bổng

Xem 111 khóa học

courses
601 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh

Học bổng

Xem 144 khóa học

courses
215 LƯỢT XEM

Học bổng

Xem 62 khóa học

courses
577 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Học bổng

Xem 40 khóa học

courses

Xiamen University

Trung Quốc
418 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Học bổng

Xem 74 khóa học

courses
341 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Học bổng

Xem 105 khóa học

courses