Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

36 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại The University of Western Australia (UWA)

australia

7346

53

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Bachelor of Advanced Computer Science (Honours) - Artificial Intelligence

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$44,000.00 (733,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computer Science (Honours) - Computing and Data Science

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$44,000.00 (733,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Advanced Computer Science (Honours) - International Cybersecurity

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$44,000.00 (733,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce - Business Analytics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$40,900.00 (681,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Engineering (Hons) - Automation and Robotics Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$42,900.00 (715,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Hons) - Software Engineering

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$42,900.00 (715,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Human Sciences and Master of Bioinformatics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024

A$42,129.00 (702,150,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Molecular Sciences and Master of Bioinformatics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024

A$44,700.00 (745,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours)

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Hai 2024

A$44,300.00 (738,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) - Artificial Intelligence

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$44,000.00 (733,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) - Business Analytics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$44,300.00 (738,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Philosophy (Honours) - Computer Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Bảy 2023, 26 Tháng Hai 2024

A$33,000.00 (550,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Western Australia (UWA)

Sinh viên có thể nổi bật với bằng cấp nổi tiếng toàn cầu từ trường đại học top 100 thế giới.

  • Top 100 đại học thế giới - QS World University Rankings 2023
  • 5 sao về chất lượng giảng dạy (Good Universities Guide 2021)
  • Tự hào là thành viên của Group of Eight
  • Có 9 ngành lọt vào top 50 thế giới (QS 2022)

Tư vấn du học