Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

28 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại La Trobe University

australia

3828

33

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Accounting

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023, 6 Tháng Mười Một 2023

A$36,200.00 (603,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Commerce in Business Analytics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023, 6 Tháng Mười Một 2023

A$39,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce/Bachelor of Arts

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$39,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$39,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Computer Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023, 6 Tháng Mười Một 2023

A$36,200.00 (603,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Cybersecurity

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023, 6 Tháng Mười Một 2023

A$37,200.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Commerce

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$39,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Criminology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$37,200.00 (620,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$39,600.00 (660,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Information Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023

A$36,000.00 (600,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Information Technology

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023, 6 Tháng Mười Một 2023

A$36,200.00 (603,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Applied Cybersecurity

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Hai 2023, 31 Tháng Bảy 2023

A$37,000.00 (616,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường La Trobe University

Sinh viên La Trobe là thành viên của cộng đồng học giả, nhà nghiên cứu, cựu tốt nghiệp và chuyên gia trong ngành đang thay đổi cuộc sống mỗi ngày.

  • Top 50 trường đại học hàng đầu thế giới cho sinh viên quốc tế
  • Top 100 toàn thế giới về trải nghiệm giáo dục chất lượng cao
  • 7 cơ sở trên khắp các khu vực đô thị và khu vực
  • Hỗ trợ cá nhân cho sinh viên quốc tế

Tư vấn du học