Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Moral and Philosophical Studies with Religious Education BA (Hons)

Anh Quốc

Nội dung bạn sẽ được học

This new BA (Hons) Moral and Philosophical Studies with Religious Education is aimed at those considering a career as a Religious Education (RE) or Religious, Moral and Philosophical Studies (RMPS) teacher in a Secondary School setting, or to those interested in exploring theological, moral and philosophical issues and debates, who would like to gain an understanding of how to lead learning. Supported by the Scottish Government, the course has been developed to address the shortage of skilled teachers in this area.A contemporary and unique four-year programme, the course combines academic study in theology, ethics, and philosophy, with vocational training as a teacher, via an innovative mix of online learning and 30 weeks of full-time placements in schools. The education elements focus on enacting the curriculum and teaching techniques, while the school placements provide the benefit of mentoring and experience within a classroom setting.

Khoa bạn sẽ vào học

Humanities, Education and Gaelic

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
£13,980.00 (466,000,000 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

Tháng Chín 2023

Địa điểm

Inverness

UHI Inverness,

1 Inverness Campus,

Inverness,

Highland,

IV2 5NA, Scotland

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Including English plus one from the list of relevant academic subjects:English, History, Geography, Modern Studies, Politics, Sociology, Economics, Psychology, Philosophy, Religious, Moral and Philosophical Studies, Religious Education, Media Studies, Language subjects, Maths, Sciences subjects (Human Biology and Biology will be counted as 2 separate subjects)

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học