University of the Highlands and Islands (UHI)

Anh Quốc Anh Quốc

107 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

The University of the Highlands and Islands (UHI) is the UK’s leading integrated university and a tertiary institution, offering both further and higher education. UHI is based in the Highlands and Islands of Scotland, with a distinctive partnership of 13 independent colleges and research institutions that is locally based, but with national and global reach. UHI is committed to an innovative approach to learning and offers a distinctive curriculum and research environment influenced by the natural environment, economy, culture and heritage of the Highlands and Islands. UHI has 40,000 students at its various colleges, research centres and over 70 local learning centres. The university’s curriculum portfolio for both further and higher education is designed to meet current and future local and regional needs.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Khám phá học bổng du học

Xem tất cả học bổng du học do trường cấp. Rất có thể bạn sẽ tìm được học bổng phù hợp với mình!
Xem tất cả học bổng do trường cấp

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of the Highlands and Islands (UHI)

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

73 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£10,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,237

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£11,110

BẬC CAO HỌC

£6,310

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học