Tổng quan

Tổng quan

The University of the Highlands and Islands is the United Kingdom’s leading integrated university encompassing both further and higher education. We are not a traditional university. We are different. We are part of a new breed of tertiary institutions, the only one in Scotland and one of only a few in Europe. Based in the Highlands and Islands of Scotland, our distinctive partnership of 13 independent colleges and research institutions is locally based and rooted in communities, but with national and international reach, as part of a regional university structure. Our reputation is built on our innovative approach to learning and our distinctive research and curriculum – all enriched by the people, natural environment, economy, culture and heritage of the Highlands and Islands and its communities. We have 40,000 students at the heart of our university partnership and we are measured by their success. Our curriculum portfolio across both further and higher education is designed to meet current and future local and regional needs and to attract other students to the Highlands and Islands to study.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại University of the Highlands and Islands (UHI)

Xếp hạng

Hotcourses Diversity Index (Chỉ số này là gì?)

CHỈ SỐ ĐA DẠNG
Nguồn: HESA

73 quốc tịch của sinh viên quốc tế

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

£10,200

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

£7,237

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

£11,150

BẬC CAO HỌC

£8,820

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!