Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Nội dung bạn sẽ được học

In recent years History has experienced a ‘linguistic turn’ while literary studies have undergone a ‘historical turn’, making this combination of subjects more exciting than ever. Knowledge of the past contextualises literary artefacts, while the forensic literary skills of the linguist are vital for interrogating historical documents. While historians have to be aware of genre, plot and rhetorical techniques in the creation both of their sources and their own arguments, linguists need to appreciate the social and political concerns that are woven into literary works. This degree brings these two skill sets together. For more information on this course please visit ox.ac.uk/ughml.

Khoa bạn sẽ vào học

History and Modern Languages

Các hình thức học tập

Toàn thời gian bao gồm cả thời gian học ở một quốc gia khác (4 năm)

Học phí
£32,480.00 (1,082,666,667 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

2 Tháng Mười 2022

Địa điểm

St John's

St Giles,

Oxford,

Oxfordshire,

OX1 3JP, England

Toàn thời gian bao gồm cả thời gian học ở một quốc gia khác (4 năm)

Học phí
£32,480.00 (1,082,666,667 đ) một năm
Chi phí cố định
Ngày bắt đầu

2 Tháng Mười 2022

Địa điểm

Hertford

Catte Street,

Oxford,

Oxfordshire,

OX1 3BW, England

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Excluding General Studies (if taken)

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học