Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Game Design and Development (BA)

Canada

4

Nội dung bạn sẽ được học

Learn to communicate through playful and immersive experiences such as video games, board games and escape rooms with our Game Design and Development (GDD) program. Create gameplay that pushes the medium forward, exploring, expanding and innovating how games engage players and represent diverse viewpoints as you create cozy, meaningful and transformative games.

Develop in-demand job skills including creativity, writing and visual design, critical thinking, problem solving and iterative design processes. Combine technical and creative writing with the fundamentals of programming and art to create functional prototypes while preparing to work with a multifaceted development team in the game industry.

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Human and Social Sciences

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (4 năm)

Học phí
CAD$32,251.40 (537,523,333 đ) một năm
CAN $3,225.14 for 0.50 credits or equivalent
Ngày bắt đầu

7 Tháng Chín 2023, 6 Tháng Năm 2024

Địa điểm

Brantford Campus

20 Charlotte Street,

BRANTFORD,

Ontario (ON),

N3T 2W2, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên đến từ Mỹ

Students must have completed an Ontario Secondary School Diploma (OSSD) or equivalent qualification. English language requirement: Internet-based testing (TOEFL iBT): an overall score of 83 or higher with a minimum score of 20 in each component; Paper-based testing: 560 overall, IELTS: An academic score of 6.5 or higher with a minimum of 6.0 in each band, PTE: 59 overall or higher, CAE: Overall score of 176. Minimum total score requirement: 24.

Dành cho sinh viên quốc tế

Students must have the following:

  • Minimum admission range of low 70s
  • Competitive admission range of low 80s
  • English at 70%

International Baccalaureate Requirements

  • HL or SL English at 4
  • IB Minimum Score: 24

English Proficiency

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or Internet-based testing (TOEFL iBT): An overall score of 83 or higher with a minimum score of 20 in each component; paper-based testing overall score of 560 or higher.

International English Language Testing System (IELTS): An academic score of 6.5 or higher with a minimum of 6.0 in each band.

Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): 70 overall or higher (each band 60 or higher).

Pearson Test of English Academic (PTE): 59 overall or higher.

Cambridge Assessment English (CAE): Overall score of 176.

Các hình thức học dự bị

Được cấp bởi các đối tác khác

Trường học này chấp nhận các khóa học dự bị từ
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học