COVID-19: Khoá học này sẽ diễn ra trực tuyến và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Tìm hiểu thêm

Nội dung bạn sẽ được học

The Diploma in General Studies program at KPU is designed as a more flexible and personalized alternative to the Associate or Bachelor degrees. Students may select from any courses for which the prerequisites can be met and can construct their academic path with complete freedom to explore a specific theme or a wide variety of unrelated courses.

Curricular Requirements

To qualify for a General Studies Diploma, a student must complete a minimum of 60 undergraduate credits.

Credential Awarded

Upon successful completion of this program, students are eligible to receive a Diploma in General Studies.

Khoa bạn sẽ vào học

Faculty of Arts

Các hình thức học tập

Toàn thời gian (2 năm)

Học phí
CAD$20,135.70 (382,974,061 đ) một năm
CAN $10,067.85 per semester
Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

Địa điểm

KPU Richmond Campus

8771 Lansdowne Road,

RICHMOND,

British Columbia (BC),

V6X 3X7, Canada

Toàn thời gian (2 năm)

Học phí
CAD$20,135.70 (382,974,061 đ) một năm
CAN $10,067.85 per semester
Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Ngày bắt đầu

Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

Địa điểm

Kwantlen Polytechnic University

KPU Surrey Campus,

12666 72 Avenue,

SURREY,

British Columbia (BC),

V3W 2M8, Canada

Yêu cầu đầu vào

Dành cho sinh viên quốc tế

You have graduated high school (secondary school) OR completed 24+ credits of undergraduate-level credits with a minimum cumulative GPA of 2.0.

English Proficiency Requirements

International English Language Testing System (IELTS) Academic Test: overall band of 6.5 or higher, with a minimum 6.0 in each band, taken within the last two years from the term of admission

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): IBT 88 or higher, with no sub score less than 20, taken within the last two years from the term of admission

Canadian Academic English Language Assessment (CAEL): Score of 70 or higher with no sub score less than 60, taken within the last two years from the term of admission

Pearson Test of English (PTE): Score of 61 or higher, taken within the last two years from the term of admission

Language Proficiency Index (LPI): Level 5 with an essay score of 30 or higher, taken within the last two years from the term of admission.

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH