COVID-19: Trường này có các chương trình học trực tuyến trước rồi tiếp tục học ở giảng đường sau. Tìm hiểu thêm ở đâyđể biết thông tin chi tiết.

Kwantlen Polytechnic University

Canada Canada

748 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Kwantlen Polytechnic University (KPU) là một trường đại học bách khoa công lập với các cơ sở ở Surrey, Richmond, Cloverdale, và Langley, Canada. Kwantlen cấp bằng cử nhân, cao đẳng, văn bằng, chứng chỉ cho hơn 200 chương trình. KPU có hơn 17.500 sinh viên theo học mỗi năm.
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Kwantlen Polytechnic University

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

CAD$12,000

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

CAD$5,250

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

CAD$21,540

BẬC CAO HỌC

CAD$14,090

HỌC NGHỀ

CAD$21900

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!