COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

NPTC Group

UK Anh Quốc
Xem 1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
4
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 27 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
41
Lượt xem
courses
Xem 1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
1
Lượt xem
courses
Xem 68 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
50
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 7 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
52
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
10
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
Nhận bằng của Anh Quốc
2338
Lượt xem
5
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
3
Lượt xem
courses

Derby College

UK Anh Quốc
Xem 1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
1
Lượt xem
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 11

Xem 149 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
872
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 17 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
187
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản
Nhận bằng của Anh Quốc
47
Lượt xem
courses
Bạn muốn du học tại Anh Quốc? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn

Lọc kết quả tìm kiếm

close