COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 120

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Sản xuất thực phẩm và đồ uống
11420
Lượt xem
203
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Sản xuất thực phẩm và đồ uống
5895
Lượt xem
125
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Sản xuất thực phẩm và đồ uống
1921
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Sản xuất thực phẩm và đồ uống
1137
Lượt xem
1
Yêu thích
courses
Durban International College

Durban International College

AUSTRALIA Úc
2
Lượt xem
Xem 2 khóa học Sản xuất thực phẩm và đồ uống
135
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Sản xuất thực phẩm và đồ uống
21
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Sản xuất thực phẩm và đồ uống
178
Lượt xem
courses
Salford College

Salford College

AUSTRALIA Úc
Có khóa học tiếng Anh
20
Lượt xem
Adelaide Hospitality and Training School (AHTS)

Adelaide Hospitality and Training School (AHTS)

AUSTRALIA Úc
Có khóa học tiếng Anh
76
Lượt xem
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Sản xuất thực phẩm và đồ uống
26
Lượt xem
courses
Xem 2 khóa học Sản xuất thực phẩm và đồ uống
182
Lượt xem
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close