COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 41 khóa học Y
11625
Lượt xem
205
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Y
13061
Lượt xem
226
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Có khóa học tiếng Anh
Xem 43 khóa học Y
8208
Lượt xem
65
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Có khóa học tiếng Anh
Xem 9 khóa học Y
4890
Lượt xem
112
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 60 khóa học Y
5039
Lượt xem
96
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Y
3417
Lượt xem
68
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 4 khóa học Y
8002
Lượt xem
159
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y
1056
Lượt xem
21
Yêu thích
courses

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Y
196
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Y
1061
Lượt xem
5
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Y
1030
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Y
2072
Lượt xem
8
Yêu thích
courses
Bạn muốn du học New Zealand? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close