COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Đề xuất

Whitecliffe

NEWZEALAND New Zealand
Xem 2 khóa học Y
195
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y
797
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Có khóa học tiếng Anh
Xem 27 khóa học Y
8427
Lượt xem
132
Yêu thích
Đánh giá(5)
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Y
7263
Lượt xem
130
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 147

Có khóa học tiếng Anh
Xem 45 khóa học Y
7078
Lượt xem
103
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Xem 11 khóa học Y
3316
Lượt xem
56
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Có khóa học tiếng Anh
Xem 32 khóa học Y
3396
Lượt xem
70
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Y
2668
Lượt xem
49
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 5 khóa học Y
4524
Lượt xem
95
Yêu thích
Đánh giá(1)
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Y
632
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Y
973
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Xem 1 khóa học Y
112
Lượt xem
courses
Bạn muốn du học tại New Zealand? Hãy cho chúng tôi biết để có kết quả tìm kiếm tốt hơn
  • 1
  • 2

Lọc kết quả tìm kiếm

close