COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

Đề xuất

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y táĐiều dưỡng
1054
Lượt xem
29
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 5 khóa học Y táĐiều dưỡng
305
Lượt xem
6
Yêu thích
courses
Có khóa học dự bị
Xem 1 khóa học Y táĐiều dưỡng
5742
Lượt xem
103
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 3 khóa học Y táĐiều dưỡng
2058
Lượt xem
35
Yêu thích
Đánh giá(4)
courses
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Y táĐiều dưỡng
466
Lượt xem
7
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 1 khóa học Y táĐiều dưỡng
805
Lượt xem
14
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 133

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Y táĐiều dưỡng
1196
Lượt xem
18
Yêu thích
courses
Có khóa học tiếng Anh
Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 3 khóa học Y táĐiều dưỡng
726
Lượt xem
21
Yêu thích
Đánh giá(3)
courses
Có khóa học dự bị
Xem 3 khóa học Y táĐiều dưỡng
1050
Lượt xem
11
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Có khóa học tiếng Anh
Xem 4 khóa học Y táĐiều dưỡng
372
Lượt xem
4
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Có khóa học tiếng Anh
Xem 6 khóa học Y táĐiều dưỡng
662
Lượt xem
7
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Có khóa học tiếng Anh & dự bị ĐH
Xem 1 khóa học Y táĐiều dưỡng
557
Lượt xem
10
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết mình muốn học ở đâu, hãy chọn điểm đến để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọc kết quả tìm kiếm

close