COVID-19: Tìm kiếm các trường Đại học cung cấp khoá học trực tuyến trong giai đoạn ban đầu và chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
head image

Tìm chương trình du học

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Có khóa học tiếng Anh
Xem 10 khóa học Du lịch và Lữ hành
2549
Lượt xem
33
Yêu thích
courses

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Cơ sở giáo dục này cung cấp các khoá học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định.
Xem 1 khóa học Du lịch và Lữ hành
3306
Lượt xem
58
Yêu thích
courses
Xem 7 khóa học Du lịch và Lữ hành
305
Lượt xem
courses
Có khóa học tiếng Anh
Xem 2 khóa học Du lịch và Lữ hành
723
Lượt xem
3
Yêu thích
courses
Xem 3 khóa học Du lịch và Lữ hành
246
Lượt xem
2
Yêu thích
courses
Nếu bạn đã biết cấp học muốn theo đuổi, hãy chọn một cấp học cụ thể để thu hẹp kết quả tìm kiếm

Lọckếtquảtheo

  • Quốc gia:
  • New Zealand
  • Canterburry

Lọc kết quả tìm kiếm

close