Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Monash University - Museums Victoria Honours Research Scholarship

Victoria, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$500.00 (8,333,333 đ) - A$1,500.00 (25,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Monash University

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Between AUD $500 and AUD $1,500 for a full-time study load for a maximum of one year

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

New Zealand , Australia , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Nhân văn

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Applicants must:

be a commencing or continuing full-time Honours students (enrolled or commencing in the year of application) at a Monash campus in Australia, and
will work on a project which is either co-supervised by Monash and Museums Victoria, or is substantially focused on some aspects of Museums Victoria’s collection.

To retain this scholarship:

you must be willing to participate in activities showcasing the Robert Blackwood Partnership e.g. research seminars, promotional events; and
you will be required to provide a brief final report outlining your research outcomes must be submitted to the Monash Graduate Research Office 

This scholarship can not be deferred.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Based on academic achievement and offered to students who are undertaking an Honours research project based on Museums Victoria’s collection or in association with a Museums Victoria researcher.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applications: 1 March; Prior to applying for this scholarship, you will need to discuss your project with a relevant Museums Victoria curator.   You will be required to provide a letter of support from Museums Victoria as well as a written recommendation (maximum 1 A4 page) from your proposed/current supervisors regarding the relevance and quality of the project as part of your application.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học