Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Săn học bổng du học

Khám phá học bổng du học từ Monash University

Bạn mơ ước du học tại Monash University? Hãy săn các học bổng dành cho sinh viên Việt Nam do trường cung cấp.

Có 41 học bổng du học cấp bới Monash University

Monash Academy of Performing Arts Orchestral Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$3,000.00 (50,000,000 đ)
Cochrane Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Free products/services
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Monash University - Museums Victoria Honours Research Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$500.00 (8,333,333 đ) - A$1,500.00 (25,000,000 đ)
Master of Commerce Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Monash Silver Jubilee PhD Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Microbiology in Water Engineering Scholarship
Bậc học:
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$5,000.00 (83,333,333 đ)
Maxwell King PhD Scholarship
Bậc học:
Postgraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng
Department of Economics Honours Merit Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Fee waiver/discount
Giá trị học bổng:
A$10,000.00 (166,666,667 đ)
Dal Sasso Family Scholarship
Bậc học:
Undergraduate
Thời hạn:
Không xác định
Loại học bổng:
Free products/services
Giá trị học bổng:
Thông tin tại website học bổng

Tư vấn du học