Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Monash International Leadership Scholarship

Victoria, Australia
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Free products/services

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Monash University

Suất học bổng

4 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Dịch vụ/sản phẩm miễn phí

  • 100% course fees paid until the minimum number of points for your degree are completed (excludes OSHC, accommodation and living costs)

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Y tế và sức khỏe

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Y tế và sức khỏe

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

You must meet the following criteria:

Intending to enrol full-time in an undergraduate or postgraduate (coursework) degree at a Monash campus in Australia.
Received a full Monash course offer.
Note: The following students are not eligible to apply for this scholarship:

Students studying Australian Year 12. You may be eligible for the Monash International Scholarship for Excellence.
Students enrolling in Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine or Master of Business Administration (MBA).
Students in Monash Pathway programs (e.g. Monash College and Monash University Foundation Year).
Students transferring from another Monash campus or applying to Monash from another Australian University.

To retain this scholarship:

You must maintain a Weighted Average Mark (WAM) of 70 each semester.
You will be required to participate in at least three Marketing and/or Scholarship promotional activities. These activities include attendance at official scholarship functions and participating in marketing activities and networking events.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Based on academic achievement.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

You must submit a separate application form for this scholarship (due dates as below).
Before applying for this scholarship, you must have received a full Monash course offer with no conditions.
Can be deferred within the same calendar year only.
Do not submit supporting documentation with your application – this will not be considered.

Selection round and closing date Commencement

Round one: 15 October Semester one or two of the following year

Round two: 15 November Semester one or two of the following year

Round three: 15 January Semester one or two of the current year

Round four: 15 March Semester two of the current year

Round five: 15 April Semester two of the current year

Round six: 30 June Semester two of the current year

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học