Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Monash Resident Scholarships

Victoria, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$14,000.00 (233,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Monash University

Suất học bổng

5 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Accommodation

Thông tin thêm

Up to AUD $14,000; AUD $14,000 towards MRS fees for one year only.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

New Zealand , Australia , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

You must meet the following criteria:

Commencing student undertaking an undergraduate degree at a Monash campus in Australia
Must have a low income or be an Indigenous Australian, or living in a remote area, or a student seeking asylum in Australia.
Reside at Monash Residential Services. You must apply directly to Monash Residential Services (MRS) for on-campus accommodation.
Students seeking asylum in Australia must be on:

a Bridging Visa E, or
a Bridging Visa A and has applied for a Permanent Protection visa, or
a Temporary Protection Visa, or
a Safe Haven Enterprise Visa.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Financial need/hardship

Tiêu chí xét học bổng

Awarded based on need.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For Year 12 students, submit a scholarship application through VTAC.
This scholarship cannot be deferred

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học