Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Monash-Pratt Musician Performance Scholarship

Victoria, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$6,000.00 (100,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Monash University

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

AUD $6,000 for one year only (48 credit points of study)

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

New Zealand , Australia , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence, Music

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

You must meet the following criteria:

Music performance student enrolled in an undergraduate degree in the Sir Zelman Cowen School of Music and Performance at a Monash campus in Australia.
Playing a specialised instrument as determined by the Sir Zelman Cowen School of Music and Performance.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence
  • Music excellence

Tiêu chí xét học bổng

Award based on a combination of academic performance and previous musical performance as determined by the Sir Zelman Cowen School of Music and Performance.
Performance at an interview/audition.
Continuing students must have achieved a minimum of a distinction average (70%) in their principle music study.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

No application is required. All eligible students will be automatically assessed
This scholarship cannot be deferred
You will be asked to provide a progress report on the benefits of this scholarship to the donor during the year
Eligible students will be invited to an audition/interview by the Sir Zelman Cowen School of Music and Performance

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học