273 khóa học tại University of Illinois At Chicago

usa

1870

45

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

BA in Theatre Design, Production, and Technology

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$34,344.00 (791,972,640 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA with a Major in Economics

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$31,704.00 (731,094,240 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA with a Major in English

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$31,704.00 (731,094,240 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA with a Major in Political Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$31,704.00 (731,094,240 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA with a Major in Russian

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$31,704.00 (731,094,240 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Architectural Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$34,344.00 (791,972,640 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Art History

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$31,704.00 (731,094,240 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Disability and Human Development

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$31,704.00 (731,094,240 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Human Development and Learning

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$31,704.00 (731,094,240 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Education in the Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$31,704.00 (731,094,240 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Liberal Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$31,704.00 (731,094,240 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Music

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2022

US$34,344.00 (791,972,640 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Illinois At Chicago

University of Illinois at Chicago xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng các trường mang lại Giá trị Tốt nhất của Wall Street Journal và Times Higher Education.

  • Đại học lớn nhất Chicago với 30.000 sinh viên
  • Các cuộc hẹn trực tuyến được tổ chức vào các ngày trong tuần
  • Thăm khu học xá qua mạng và thư viện video
  • Các buổi hội thảo trực tuyến (webinar) về tuyển sinh, học thuậ