185 khóa học tại University of Cumbria

uk

409

5

Khóa học tiếng Anh

Animal Conservation Science (with integrated foundation year) BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£7,500.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Conservation Science (with Sandwich Year) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£10,500.00 (350,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Conservation Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£10,500.00 (350,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Assistant Practitioner in Health and Social Care FdSc

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£10,500.00 (350,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Sciences (with integrated foundation year) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£7,500.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£10,500.00 (350,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc (Hons) Children and Young People's Health and Wellbeing BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,800.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc (Hons) Children and Young People's Health and Wellbeing Top up BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,800.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc Digital Youth Work BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,800.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc Digital Youth Work Top up BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,800.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc Psychology with Counselling and Psychotherapy BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,800.00 (426,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSc Psychology with Counselling and Psychotherapy Integrated Foundation Year BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£8,275.00 (275,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Cumbria

Xếp hạng nhất tại Vương quốc Anh và Top 10 trên toàn thế giới về Chất lượng Giáo dục (Xếp hạng Ảnh hưởng Times Higher 2020)

  • Có các khu học xá đặt tại Lake District, Lancaster và London
  • Chương trình tiếng Anh trù bị
  • Những cộng đồng an toàn, gắn kết và cởi mở
  • Các khóa học y tế, văn chương, sư phạm, kinh doanh và bảo tồn