Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

254 khóa học tại Edith Cowan University (ECU)

australia

3443

31

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Arts

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

A$31,800.00 (530,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Acting)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

A$33,850.00 (564,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Arts Management)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

A$33,100.00 (551,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Dance)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

A$33,850.00 (564,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Music Theatre)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2023

A$33,700.00 (561,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

A$32,450.00 (540,833,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Media and Communication

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

A$31,800.00 (530,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

A$32,400.00 (540,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Aviation

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

A$34,650.00 (577,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

A$32,800.00 (546,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce/Bachelor of Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

A$34,700.00 (578,333,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Computer Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Bảy 2022

A$35,700.00 (595,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Edith Cowan University (ECU)

Edith Cowan University nằm trong top 2,5% các trường đại học hàng đầu thế giới, theo Bảng xếp hạng Đại học Toàn cầu 2021 của Times Higher Education.

  • Top 100 trường đại học trẻ tốt nhất thế giới (THE 2021)
  • Tổ chức nhiều chương trình đào tạo bám sát thực tiễn
  • Trình độ nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Các mối quan hệ rộng khắp trong ngành

Tư vấn du học