382 khóa học tại Edith Cowan University (ECU)

null

15462

34

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Arts (Acting)

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,950.00 (505,742,413 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Arts Management)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,300.00 (495,453,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Dance)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,900.00 (504,950,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Music Theatre)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020

A$31,900.00 (504,950,954 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (South West) - Literature and Writing Major

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,000.00 (474,875,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce

65 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,950.00 (489,913,229 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Media and Communication

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$29,950.00 (474,084,046 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,500.00 (482,790,097 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Aviation - Computer Science Major

209 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,900.00 (489,121,770 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Aviation - Human Resource Management Major

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,900.00 (489,121,770 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Aviation - Management Major

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,900.00 (489,121,770 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Aviation - Occupational Safety and Health Major

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$30,900.00 (489,121,770 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

ECU được xếp trong số 150 trường đại học dưới 50 năm thành lập tốt nhất thế giới, theo Times Higher Education Young University Rankings, 2018.

  • Trường có 3 khu học xá đặt tại Tây Nam nước Úc
  • Chú trọng đào tạo gắn liền việc làm để đáp ứng nhu cầu thực tế
  • Liên tục được công nhận tại Úc về chất lượng giảng dạy
  • Nhiều chương trình học bổng hỗ trợ sinh viên quốc tế