COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

304 khóa học tại Deakin University

australia

5396

81

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Psychology)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$30,200.00 (520,970,657 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Laws

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$38,000.00 (655,525,992 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Bachelor of Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$37,000.00 (638,275,308 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts / Master of Teaching (Secondary)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Ba 2022

A$30,200.00 (520,970,657 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Advertising

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$30,200.00 (520,970,657 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$30,200.00 (520,970,657 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Arabic

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$30,200.00 (520,970,657 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Children's Literature

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$30,200.00 (520,970,657 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Chinese

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$30,200.00 (520,970,657 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Creative Writing

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$30,200.00 (520,970,657 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Criminology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$30,200.00 (520,970,657 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Education

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 7 Tháng Ba 2022

Hạn nộp đơn

27 June 2021

A$30,200.00 (520,970,657 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Deakin University

Deakin là một trường đại học trẻ tuổi, năng động, cung cấp các khóa học đẳng cấp toàn cầu, triển vọng việc làm xuất sắc và trải nghiệm học tập lý thú.

  • Thuộc nhóm 1% các trường đại học toàn cầu tại 24 ngành học
  • Mức độ hài lòng sinh viên cao nhất Victoria suốt 10 năm qua
  • Top 50 trường đại học trẻ tuổi toàn cầu (theo QS)
  • Chương trình học thực tế và cập nhật thông tin trong ngành