582 khóa học tại University of Cincinnati

usa

1938

39

Khóa học tiếng Anh

AA in Chemistry

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$15,654.00 (391,350,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in Communication

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$15,654.00 (391,350,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in Communication: Public Relations

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$15,654.00 (391,350,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in Digital Media

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$13,776.00 (344,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in English

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$13,776.00 (344,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in History

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$13,776.00 (344,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in Individual Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$13,776.00 (344,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in Liberal Arts

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$13,776.00 (344,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in Pre-Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$13,776.00 (344,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in Pre-Criminal Justice

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$15,654.00 (391,350,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in Pre-Elementary Education

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 March 2022, 1 November 2022

US$13,776.00 (344,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

AA in Pre-Health Promotion and Education

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022, 22 Tháng Tám 2022, 9 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

15 December 2021, 15 April 2022, 10 August 2022

US$15,654.00 (391,350,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Cincinnati

Đại học Cincinnati là nơi khai sinh của chương trình kết hợp (co-op) và dẫn đầu thế giới về việc ứng dụng học tập trong hơn 200 năm qua.

  • #1 đại học công lập về chương trình co-op và thực tập ở Hoa Kỳ
  • Có sự hỗ trợ tuyệt vời cho sinh viên quốc tế
  • Hơn 400 chương trình cấp bằng, gồm cả Chương trình chuyển tiếp
  • Nơi có độ an toàn tuyệt vời và cuộc sống đô thị sôi động