COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

394 khóa học tại Southern Illinois University Carbondale

usa

904

13

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Bachelor of Science in Nursing (B.S.N.)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Mười Hai 2021, 10 Tháng Một 2022

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated M.A. in Criminology and Criminal Justice

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Mười Hai 2021, 10 Tháng Một 2022

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Masters in Quality Engineering and Management

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Mười Hai 2021, 10 Tháng Một 2022

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Masters of Science (M.S.) degree in Mechanical Engineering and Energy Processes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Minimum of thirty-six semester hours

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

1 October 2021

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Master’s Program in Electrical and Computer Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Mười Hai 2021, 10 Tháng Một 2022

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accelerated Two Year Juris Doctor (J.D.) in Law

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

US$30,000.00 (750,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (AAS) Aviation Flight

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Mười Hai 2021, 10 Tháng Một 2022

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (AAS) in Physical Therapist Assistant

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 73 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Mười Hai 2021, 10 Tháng Một 2022

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate in Applied Science (AAS) in Radiological Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 67 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Mười Hai 2021, 10 Tháng Một 2022

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Languages, Cultures, and International Studies - Specialization in Classics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Mười Hai 2021, 10 Tháng Một 2022

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Languages, Cultures, and International Studies: East Asian Language and Culture

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Mười Hai 2021, 10 Tháng Một 2022

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Languages, Cultures, and International Studies: Foreign Language and International Trade

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Mười Hai 2021, 10 Tháng Một 2022

US$26,000.00 (650,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Southern Illinois University Carbondale

Với môi trường vô cùng thân thiện, sinh viên quốc tế có thể hòa mình vào một cộng đồng đa dạng, trong đó 29% sinh viên là người dân tộc thiểu số.

  • Đại học nghiên cứu hệ công lập được xếp hạng trong nước và quố
  • Hơn 200 chuyên ngành chính, phụ và chuyên đề
  • Dịch vụ hỗ trợ học tập và nghề nghiệp đa dạng
  • Cộng đồng sinh viên đại diện cho hơn 100 quốc gia