COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

535 khóa học tại University of Reading

uk

1017

18

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Business - Flying Start Degree Programme BA (Hons)

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,500.00 (619,323,976 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance (with Placement Experience) BSc (Hons)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,500.00 (619,323,976 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,500.00 (619,323,976 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Management BA (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,500.00 (619,323,976 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Management With Placement Experience BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£19,500.00 (619,323,976 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agricultural Business Management BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,700.00 (752,716,832 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agricultural Business Management with Foundation BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,700.00 (752,716,832 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agricultural Business Management with International Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,700.00 (752,716,832 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agricultural Business Management with Placement Year BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,700.00 (752,716,832 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,700.00 (752,716,832 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture with Foundation BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,700.00 (752,716,832 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture with International Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,700.00 (752,716,832 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Reading

Đại học Reading có mối quan hệ gắn bó với các doanh nghiệp, đồng thời nổi tiếng quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy chất lượng cao.

  • Có mặt trong 20% các trường đại học hàng đầu trên toàn cầu
  • Gần 500 khóa học cấp bằng cử nhân và cao học
  • 98% nghiên cứu đạt xếp hạng được quốc tế công nhận
  • Hơn 21.000 sinh viên đến từ hơn 165 quốc gia