COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

377 khóa học tại University of Portsmouth

uk

1081

14

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Accountancy and Financial Management (Top-up) BA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£16,200.00 (540,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Data Analytics MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,600.00 (586,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting and Finance MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,600.00 (586,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting and Financial Management MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021, Tháng Hai 2022

£15,500.00 (516,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting and Financial Management PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021, Tháng Hai 2022

£15,500.00 (516,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting with Finance BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£16,200.00 (540,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Manufacturing MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£17,600.00 (586,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Animation BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£17,000.00 (566,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Aquatic Biology MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£16,400.00 (546,666,667 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Languages (Chinese, French, German, Italian, Spanish, English as a Foreign Language) BA ( ...

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£16,200.00 (540,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Linguistics and TESOL (Distance Learning) (2 Year) MA

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

£3,980.00 (132,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Linguistics and TESOL (Distance Learning) MA

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

£2,650.00 (88,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Portsmouth

University of Portsmouth là một học viện quốc tế sôi động, đa dạng, cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao và hỗ trợ sinh viên xuất sắc.

  • 5.200 sinh viên quốc tế đến từ hơn 150 quốc gia
  • Xếp hạng giảng dạy năm sao (QS)
  • Đạt giải Vàng tại Khung Giảng dạy Xuất sắc (TEF)
  • 94% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp