39 khóa học tại Bow Valley College

canada

1242

9

Administrative Professional Certificate

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$14,300.00 (238,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Certificate

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$16,166.00 (269,433,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Diploma - Accounting Major

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$16,218.50 (270,308,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Diploma - Digital Marketing Major

39 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$16,777.50 (279,625,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Administration Diploma - Financial Services Major

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$16,226.00 (270,433,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Diploma - General Business Major

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$16,233.50 (270,558,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Diploma - Human Resources Major

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$16,211.00 (270,183,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Diploma - Insurance and Risk Management Major

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$16,233.50 (270,558,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Diploma - Integrated Marketing Communications Major

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$16,226.00 (270,433,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Business Administration Diploma - Supply Chain Management Major

34 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$16,091.00 (268,183,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Foundation in Entertainment Arts

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$21,000.00 (350,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Health Care Aide

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 1 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2021

CAD$19,134.00 (318,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Bow Valley College

Chương trình đào tạo được thiết kế với thông tin từ đối tác trong ngành, đảm bảo bạn sẽ có được những kỹ năng thiết yếu mà các nhà tuyển dụng yêu cầu.

  • 93% chương trình tích hợp trải nghiệm việc làm
  • 88% sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp
  • Hơn 2.350 sinh viên quốc tế mỗi năm
  • Trường cao đẳng toàn diện có quy mô lớn nhất Alberta

Tư vấn du học