COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

340 khóa học tại Lakehead University

canada

2613

28

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Aboriginal Education, Honours Bachelor of Education, Primary/Junior

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, Bachelor of Arts/Bachelor of Education, Intermediate/Senior

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, Bachelor of Arts/Bachelor of Education, Primary/Junior

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, Bachelor of Science/Bachelor of Education, Primary/Junior

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, Honours Bachelor of Arts & Science/Bachelor of Education, Primary/Junior

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, Honours Bachelor of Arts/Bachelor of Education Primary/Junior

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, Honours Bachelor of Arts/Bachelor of Education, Intermediate/Senior

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, Honours Bachelor of Science/Bachelor of Education, Intermediate/Senior

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology, Honours Bachelor of Science/Bachelor of Education, Primary/Junior

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Life Sciences, Honours Bachelor of Science with Concentration in Biomedical Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Artist Certificate in Performance and Pedagogy

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$25,000.00 (459,356,780 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Một 2022

CAD$28,350.00 (520,910,589 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Lakehead University

Lakehead giúp học viên thành công với đội ngũ cố vấn học tập, chương trình học thực tế, cơ sở vật chất tiên tiến và môi trường tự nhiên tươi đẹp.

  • Đại học Nghiên cứu bậc Đại học hàng đầu Canada
  • Top 10 Đại học đào tạo cử nhân hàng đầu Canada
  • Trụ sở ở Ontario, với các cơ sở tại Thunder Bay và Orillia
  • 96,7% sinh viên có việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp