Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

71 khóa học tại University of Northern British Columbia

canada

2654

42

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science (BASc)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

CAD$22,020.00 (367,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Environmental Engineering (Joint UNBC and UBC)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2023

CAD$22,020.00 (367,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (General)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 June 2022

CAD$22,461.30 (374,355,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in First Nations Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 June 2022

CAD$22,020.00 (367,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BComm)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 June 2022

CAD$22,020.00 (367,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Education in Elementary (K - 7)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2023

CAD$22,020.00 (367,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Education in Secondary (8-12)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2023

CAD$22,020.00 (367,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Sciences (BHSc)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

CAD$22,461.30 (374,355,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Health Sciences Honours (BHSc, Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 131 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến February 2023

CAD$22,461.30 (374,355,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Planning (BPl) in Environmental Planning

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 June 2022

CAD$22,461.30 (374,355,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Biochemistry and Molecular Biology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 June 2022

CAD$22,020.00 (367,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2022, 4 Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

1 June 2022

CAD$22,020.00 (367,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Northern British Columbia

Tác động đến thế giới hôm nay để truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo mai sau.

  • Cơ sở chính tại Prince George, phía Bắc British Columbia
  • Nắng ấm chan hòa suốt 299 ngày trong năm
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 8:1
  • Cứ 4 sinh viên lại có 1 người nhận trợ cấp tài chính mỗi năm

Tư vấn du học