120 khóa học tại University of Northern British Columbia

canada

1356

18

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science in Civil Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Environmental Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Environmental Engineering (Joint UNBC and UBC)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (General)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$22,461.30 (449,226,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Environmental and Sustainability Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in First Nations Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Global and International Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$22,020.00 (440,400,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Northern British Columbia

Tác động đến thế giới hôm nay để truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo mai sau.

  • Cơ sở chính tại Prince George, phía Bắc British Columbia
  • Nắng ấm chan hòa suốt 299 ngày trong năm
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 8:1
  • Cứ 4 sinh viên lại có 1 người nhận trợ cấp tài chính mỗi năm