COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

129 khóa học tại Central Connecticut State University

usa

284

1

Accounting M.S

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 CREDIT HOURS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$26,072.00 (601,780,868 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Linguistics, M.A.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - TESOL TRACK - 36CREDITS; LANGUAGE POLICY AND PLANNING (LPP) TRACK - 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$26,072.00 (601,780,868 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art Education, M.S.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$26,072.00 (601,780,868 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Athletic Training, MSAT

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 CREDIT HOURS; 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$26,072.00 (601,780,868 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Anthropology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,866.00 (573,944,579 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Criminology

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,866.00 (573,944,579 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,866.00 (573,944,579 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in English

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,866.00 (573,944,579 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in French

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,866.00 (573,944,579 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Geography with Specialization in Environmental Geography and Sustainability

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,866.00 (573,944,579 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Geography with Specialization in General/Regional Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,866.00 (573,944,579 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.A. in Geography with Specialization in Geographic Information Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 TO 130 CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$24,866.00 (573,944,579 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Central Connecticut State University

CCSU là bàn đạp để những sinh viên tiên phong phát triển thành những nhà lãnh đạo uyên bác, vững vàng trước môi trường quốc tế năng động.

  • Lịch sử hào hùng trong lĩnh vực đào tạo từ năm 1849
  • Tọa lạc tại New Britain, Connecticut, cách New York 2 giờ
  • Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 15:1
  • 85% sinh viên tốt nghiệp ở lại vùng Connecticut