Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

98 khóa học tại Golden West College

usa

1226

33

Khóa học tiếng Anh

Associate in Arts Degree in Accounting

10 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Administration of Justice

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in American Sign Language Interpreting

10 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Anthropology for Transfer

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Art

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Art History for Transfer

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Automotive: Chassis And Drivetrain Specialist

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Automotive: Engine Performance And Emission Specialist

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Child and Adolescent Development for Transfer

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Arts Degree in Communication Studies for Transfer

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Sáu 2022, 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

15 July 2022

US$9,048.00 (226,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Golden West College

Hệ thống đảm bảo tuyển sinh UC giúp sinh viên đủ điều kiện được nhập học tại các cơ sở UC nhất định.

  • Là trường cao đẳng cộng đồng tại Nam California
  • Các chương trình dự bị liên thông đại học xuất sắc
  • Các chương trình cấp bằng liên kết và chứng chỉ
  • Nhiều hình thức hỗ trợ cho sinh viên quốc tế

Tư vấn du học