13 khóa học tại Media Design School

newzealand

505

5

Bachelor of Art and Design - 3D Animation & VFX

62 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$30,333.00 (433,328,571 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Creative Technologies - Game Art

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$30,333.00 (433,328,571 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Media Design - Graphic Design

90 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$30,333.00 (433,328,571 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Media Design - Interactive - UX/UI Design

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$30,333.00 (433,328,571 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Media Design - Motion Design

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$30,333.00 (433,328,571 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Software Engineering - Artificial Intelligence

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$30,333.00 (433,328,571 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Software Engineering - Game Programming

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$30,333.00 (433,328,571 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Digital Creativity Foundation Programme

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$23,866.00 (340,942,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Graduate Diploma of Creative Advertising

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022

NZ$30,333.00 (433,328,571 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Graduate Diploma of Creative Technologies

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022

NZ$30,333.00 (433,328,571 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Master of Design

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 tuần

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Hai 2022, 2 Tháng Tư 2022, 21 Tháng Năm 2022

NZ$31,821.00 (454,585,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Postgraduate Certificate in Design

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 tuần

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Hai 2022, 2 Tháng Tư 2022, 21 Tháng Năm 2022

NZ$15,910.00 (227,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Media Design School

Học viên tốt nghiệp của trường có khả năng tuyển dụng cao, sẵn sàng làm việc, nhờ đào tạo phù hợp với nhu cầu, tại môi trường công xưởng thực tế.

  • Trường thiết kế kỹ thuật số hàng đầu tại New Zealand
  • Trường đào tạo hoạt hình số 1 New Zealand và top 10 thế giới
  • Sinh viên được giảng dạy bởi các học giả ưu tú
  • Cung cấp các lựa chọn học trực tuyến

Tư vấn du học