13 khóa học tại Media Design School

newzealand

614

10

Bachelor of Art and Design - 3D Animation & VFX

78 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

NZ$30,333.00 (485,438,524 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Creative Technologies - Game Art

61 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$30,333.00 (485,438,524 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Media Design - Graphic Design

95 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$30,333.00 (485,438,524 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Media Design - Interactive Design

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$30,333.00 (485,438,524 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Media Design - Motion Design

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$30,333.00 (485,438,524 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Software Engineering - Artificial Intelligence

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

NZ$30,333.00 (485,438,524 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Software Engineering - Game Programming

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$30,333.00 (485,438,524 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Digital Creativity Foundation Programme

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$23,866.00 (381,942,961 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Graduate Diploma of Creative Advertising

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

NZ$30,333.00 (485,438,524 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma of Creative Technologies

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

NZ$30,333.00 (485,438,524 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Master of Design

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Mười Một 2021

NZ$31,821.00 (509,251,946 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Postgraduate Certificate in Design

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 tuần

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Bảy 2021, 10 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Mười Một 2021

NZ$15,910.00 (254,617,971 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Media Design School

Học viên tốt nghiệp của trường có khả năng tuyển dụng cao, sẵn sàng làm việc, nhờ đào tạo phù hợp với nhu cầu, tại môi trường công xưởng thực tế.

  • Trường thiết kế kỹ thuật số hàng đầu tại New Zealand
  • Trường đào tạo hoạt hình số 1 New Zealand và top 10 thế giới
  • Sinh viên được giảng dạy bởi các học giả ưu tú
  • Cung cấp các lựa chọn học trực tuyến