92 khóa học tại Manukau Institute of Technology

null

1969

28

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting Major (CAANZ/CPA pathway)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (333,422,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Hospitality Management (Level 7)

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (333,422,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Human Resource Management (Level 7)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (333,422,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Project Management (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (333,422,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Sales and Marketing (Level 7)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (333,422,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Social Work Te Torino (Level 7)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$20,900.00 (321,130,220 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Sport and Exercise Science (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$20,300.00 (311,911,171 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Digital Technologies (Level 7) - Majors in Networking, Software and Web Development a ...

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$23,000.00 (353,396,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Early Childhood Teaching) (Level 7)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$21,700.00 (333,422,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Engineering Technology (Civil) (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$23,700.00 (364,152,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering Technology (Electrical) (Level 7)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$23,700.00 (364,152,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering Technology (Mechanical) (Level 7)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$23,700.00 (364,152,451 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

MIT giành được Hạng I trong bản đánh giá gần đây do NZQA thực hiện năm 2016 và cũng là xếp hạng cao nhất.

  • Nhiều lựa chọn học tập trong các cơ sở tại Auckland
  • Quy mô lớp học nhỏ & cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Mang lại trải nghiệm đào tạo cá nhân hóa
  • Giúp sinh viên đạt được kỹ năng đặc thù của ngành