89 khóa học tại Manukau Institute of Technology

newzealand

684

7

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting Major (CAANZ/CPA pathway)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 11 Tháng Mười 2021

NZ$21,700.00 (347,279,068 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting Major (non CAANZ/CPA pathway)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 11 Tháng Mười 2021

NZ$21,700.00 (347,279,068 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Human resource (HR) Management (Level 7)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 11 Tháng Mười 2021

NZ$21,700.00 (347,279,068 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Operations and Production Management (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 11 Tháng Mười 2021

NZ$21,700.00 (347,279,068 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Project Management (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 11 Tháng Mười 2021

NZ$21,700.00 (347,279,068 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Sales and Marketing (Level 7)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 11 Tháng Mười 2021

NZ$21,700.00 (347,279,068 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Social Work Te Torino (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$20,900.00 (334,476,153 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Sport and Exercise Science (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$20,300.00 (324,873,967 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Digital Technologies (Level 7) - Majors in Networking, Software and Web Development a ...

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021, 11 Tháng Mười 2021

NZ$23,000.00 (368,083,805 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Education (Early Childhood Teaching) (Level 7)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$21,700.00 (347,279,068 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Engineering Technology (Civil) (Level 7)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$23,700.00 (379,286,356 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering Technology (Electrical) (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Bảy 2021

NZ$23,700.00 (379,286,356 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Manukau Institute of Technology

Cựu sinh viên MIT chiếm tỉ lệ tuyển dụng cao nhất New Zealand trong vòng 5 năm sau khi hoàn thành khóa học, với mức lương vào hàng cao nhất.

  • Một cơ sở giáo dục đẳng cấp thế giới
  • Là mái nhà chung của bốn khu học xá trên khắp Auckland
  • Quy mô lớp học nhỏ & cơ sở vật chất vượt trội
  • Kỹ năng chuyên môn cụ thể và trải nghiệm gắn liền thực tiễn