COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

156 khóa học tại Victoria University of Wellington

newzealand

3270

82

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Artist Diploma - ArtDip

40 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

NZ$37,950.00 (542,142,857 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Architectural Studies - BAS

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

NZ$36,950.00 (527,857,143 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts - BA

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

NZ$29,400.00 (420,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts with Honours - BA(Hons)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

NZ$32,150.00 (459,285,714 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science - BBmedSc

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

NZ$33,650.00 (480,714,286 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Biomedical Science with Honours (BBmedSc(Hons))

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

NZ$38,900.00 (555,714,286 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Building Science - BBSc

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

NZ$36,950.00 (527,857,143 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Commerce - BCom

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022, 14 Tháng Mười Một 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022, 1 September 2022

NZ$31,200.00 (445,714,286 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Commerce with Honours - BCom(Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

NZ$32,900.00 (470,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Communication - BC

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

NZ$29,400.00 (420,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Design Innovation - BDI

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

NZ$35,500.00 (507,142,857 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Education (Teaching) Early Childhood - BEd(Tchg)EC

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Hai 2022

NZ$29,400.00 (420,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington lọt top 1% trong số 18.000 trường đại học toàn cầu ở 20 chuyên ngành và top 2% các trường đại học hàng đầu.

  • Hạng 5+ sao theo QS Stars Rating of Excellence 2019
  • Top 1% các trường đại học đạt 3 chứng nhận ngành kinh doanh
  • Đứng đầu ở New Zealand về cường độ nghiên cứu chất lượng cao
  • Tọa lạc tại thủ đô sôi động của New Zealand

Tư vấn du học