269 khóa học tại Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

New Zealand

6 NHẬN XÉT

40582 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Artist Diploma in Music (ArtDip)

Học bổng

127 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - Dự kiến May 2017

NZ$33,049.00 (519,904,345 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Architectural Studies (BAS)

115 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2018

NZ$31,272.00 (491,949,792 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Arts (BA)

Học bổng

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - Dự kiến May 2017

NZ$25,110.00 (395,013,408 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Arts (BA) majoring in Music

Học bổng

63 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - Dự kiến May 2017

NZ$27,587.00 (433,979,883 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Arts with Honours - BA(Hons)

Học bổng

29 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - 21 June 2017

NZ$27,460.00 (431,982,006 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Biomedical Science (BBmedSc)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - Dự kiến May 2017

NZ$29,018.00 (456,491,400 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Biomedical Science with Honours (BBmedSc(Hons))

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2018

NZ$33,871.00 (532,835,489 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Building Science (BBSc)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2018

NZ$31,272.00 (491,949,792 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Commerce (BCom)

Học bổng

42 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2017, 20 Tháng Mười Một 2017

Hạn nộp đơn - 1 September 2017

NZ$26,147.00 (411,326,785 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Commerce with Honours BCom(Hons)

Học bổng

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2018

Hạn nộp đơn - Dự kiến February 2018

NZ$28,081.00 (441,751,155 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Design Innovation (BDI)

37 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2018

NZ$30,028.00 (472,380,032 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

Bachelor of Education (Honours) (BEd(Hons))

43 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn - Dự kiến May 2017

NZ$27,460.00 (431,982,006 đ) một năm

Xem thêm chi tiết khóa học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH