198 khóa học tại Victoria University of Wellington

31977

737

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Artist Diploma in Music (ArtDip)

143 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Mười Một 2017, 5 Tháng Ba 2018

NZ$33,049.00 (538,154,125 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Architectural Studies (BAS)

133 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 4 Tháng Ba 2019

Hạn nộp đơn

20 January 2018, 20 January 2019

NZ$31,900.00 (519,444,358 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Art History

22 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 16 Tháng Bảy 2018, 4 Tháng Ba 2019, 8 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 December 2017, 1 May 2018, 1 December 2018, 1 May 2019

NZ$26,392.00 (429,754,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Asian Studies

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 16 Tháng Bảy 2018, 4 Tháng Ba 2019, 8 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 December 2017, 1 May 2018, 1 December 2018, 1 May 2019

NZ$26,392.00 (429,754,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Chinese

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 16 Tháng Bảy 2018, 4 Tháng Ba 2019, 8 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 December 2017, 1 May 2018, 1 December 2018, 1 May 2019

NZ$26,392.00 (429,754,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Classical Studies

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 16 Tháng Bảy 2018, 4 Tháng Ba 2019, 8 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 December 2017, 1 May 2018, 1 December 2018, 1 May 2019

NZ$26,392.00 (429,754,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Criminology

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 16 Tháng Bảy 2018, 4 Tháng Ba 2019, 8 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 December 2017, 1 May 2018, 1 December 2018, 1 May 2019

NZ$26,392.00 (429,754,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Cultural Anthropology

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 16 Tháng Bảy 2018, 4 Tháng Ba 2019, 8 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 December 2017, 1 May 2018, 1 December 2018, 1 May 2019

NZ$26,392.00 (429,754,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Development Studies

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 16 Tháng Bảy 2018, 4 Tháng Ba 2019, 8 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 December 2017, 1 May 2018, 1 December 2018, 1 May 2019

NZ$26,392.00 (429,754,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Economics

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 16 Tháng Bảy 2018, 4 Tháng Ba 2019, 8 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 December 2017, 1 May 2018, 1 December 2018, 1 May 2019

NZ$26,392.00 (429,754,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Education

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 16 Tháng Bảy 2018, 4 Tháng Ba 2019, 8 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 December 2017, 1 May 2018, 1 December 2018, 1 May 2019

NZ$26,392.00 (429,754,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Education and Psychology

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Ba 2018, 16 Tháng Bảy 2018, 4 Tháng Ba 2019, 8 Tháng Bảy 2019

Hạn nộp đơn

1 December 2017, 1 May 2018, 1 December 2018, 1 May 2019

NZ$26,392.00 (429,754,718 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Victoria nằm trong top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới và xếp hạng nhất New Zealand về chất lượng nghiên cứu tổng thể.

  • Một trong những đại học lâu đời và uy tín nhất New Zealand
  • Là nơi theo học của 3.400 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia
  • Sinh viên có thể tự thiết kế chương trình học cho riêng mình
  • Thường kéo dài ba đến bốn năm học toàn thời gian