COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

24 khóa học tại International College Portsmouth (ICP)

uk

59

2

First Year Degree in Accounting and Finance

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

First Year Degree in Business and Management

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

First Year Degree in Computing

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

First Year Degree in Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

First Year Degree in Property and Surveying

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

First Year Degree in Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Pre Masters in Business and Management

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Pre Masters in Education

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Pre Masters in Finance

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Pre Masters in International Relations and Criminal Justice

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Pre Masters in Logistics and Supply Chain Management

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Pre Masters in Science and Engineering

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường International College Portsmouth (ICP)

Cao đẳng quốc tế Portsmouth (ICP) là trường cung cấp chương trình chuyển tiếp với một loạt các khóa học dự bị để theo học tại Đại học Portsmouth.

  • Chương trình chuyển tiếp cho phép theo học tại ĐH Portsmouth
  • Đảm bảo được nhận vào Đại học đạt TEF Gold Vương quốc Anh
  • Top 30 trường đại học hàng đầu về độ hài lòng của sinh viên
  • Chào đón sinh viên nước ngoài đến từ hơn 100 quốc gia