Le Cordon Bleu New Zealand

New Zealand New Zealand

264 LƯỢT XEM

Tổng quan

Tổng quan

Le Cordon Bleu New Zealand is distinguished by a ground-breaking approach to the culinary arts. Le Cordon Bleu New Zealand is the newest of the Le Cordon Bleu institutes, with 40 international schools across 20 countries, to open its doors and welcome students and epicureans. Its approach is to combine the very best of new world innovation with the artistry of the French traditions. Professionals, amateurs and enthusiasts come to Le Cordon Bleu for a superior culinary education delivered by experienced and awarded Master Chefs.

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản ebook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại Le Cordon Bleu New Zealand

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ SINH HOẠT

NZ$11,960

CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

NZ$11,700

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH THEO NĂM

BẬC ĐẠI HỌC

NZ$32,020

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!